saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Отрови и капани Капан с лепило за плъхове TOP TAK

Капан с лепило за плъхове TOP TAK

Успешен метод за борба с масовото нaхлуване на гризачи, без използване на родентицидни примамки.
  • Подходящ за използване в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, където има изисквания да се избягва залагането на отровни хранителни примамки.
  • Успешното улавяне на гризачите изисква вимателно позициониране на капана TOP TAK по протежение на пътеките, по които се движат.
  • Активността на гризачите може да се установи чрез техните изпражнения, косми, следи от стъпки, наличие на убежища и др.

Подобни продукти

Влезте, за да коментирате
9,24 лв
Базова цена с данък 9,24 лв
Продажна цена 9,24 лв
Продажна цена без данък 7,70 лв
Сума на данък 1,54 лв
SKU 93.002.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба разполага се в близост до врати и процепи, канали, електрически табла, складове, работилници, гаражи, основите на сградата и по протежение на помещенията, които трябва да се изчистят от гризачи; Капаните са за еднократна употреба и могат лесно да се унищожат след улавяне на гризач. Могат също да се използват за мониторинг за наличие на гризачи, за да се третира с родентициди само когато е наистина необходимо.
Етикетиране Внимание: S2 Да се пази от достъп на деца. S46 - при поглъщане да се потърси незабавна медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета на продукта!
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09