saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Техническа спрей серия Спрей за почистване и полиране

Спрей за почистване и полиране

Подходящ за автомобилни табла, повърхности от естествена и изкуствена кожа, както и за дървени повърхности.
  • Почиства и полира като оставя защитен слой, благодарение на съдържащия се в него силикон.
  • Възвръща оригиналния блясък на повърхностите.
  • Има гарантирано антистатично действие и не оставя следи.
  • Добавеният в спрея силикон го прави подходящ както за автомобилни табла така и за обувки, чанти, куфари и други повърхности от естествена и изкуствена кожа.
  • Спреят за почистване и полиране със силикон е подходящ също и за боядисани повърхности.

Разфасовка:

  • 400мл
Влезте, за да коментирате
9,00 лв
Базова цена с данък 9,00 лв
Продажна цена 9,00 лв
Продажна цена без данък 7,50 лв
Сума на данък 1,50 лв
SKU 95.018.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба Инструкции за употреба: Разклатете добре флакона. Напръскайте повърхността от разстояние около 15-20 см. Полирайте с мека и суха кърпа.
Етикетиране

съгласно Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО, и последващите изменения и адаптирания.

Внимание:

h

Xi

дразнещо
h

F+

силно запалимо

R10 Запалим. R11 Силно запалим. R12 Изключително запалим. R20 Вреден при вдишване. R36 Дразни очите. R38 Дразни кожата. R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R20/21 Вреден при вдишване и при контакт с кожата. R20/21/22 Вреден при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. S2 Да се пази от достъп на деца. S23.2 Да не се вдишва аерозола. S29 Да не се изпуска в канализацията. S43.1 При пожар да се използва вода. S46 При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикетът.

При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09