saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Двукомпонентен течен метал блистер

Двукомпонентен течен метал блистер

за метали, състоящо се от два компонента, за залепване на метали в рамките на 5 минути - студена обработка.
  • Осигурява максимална здравина, оптимална механична и химична устойчивост на атмосферни влияния и топлина (до 250 ° C).
  • Лепилото за метали притежава метален цвят, може да се прилага при всякаква дебелина; не съдържа разтворители, може да се боядисва и обработва с шкурка.
  • За поправка и реконструкции на стомана, желязо, алуминий и други метали помежду си или върху стъкло, керамика, дърво,мрамор, пластмасови материали.
  • В микс пакет, за улесняване процеса на смесване на двете съставки
  • Разфасовка:

    • 25мл
Влезте, за да коментирате
14,16 лв
Базова цена с данък 14,16 лв
Продажна цена 14,16 лв
Продажна цена без данък 11,80 лв
Сума на данък 2,36 лв
SKU 57.043.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R36/38 Дразни очите и кожата. R51/53 Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. S2 Да се пази от достъп на деца. S26 При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S29 Да не се изпуска в канализацията. S37 Да се носят подходящи ръкавици. S61 Да не се допуска изпускане в околната среда. Вижте специалните инструкции/ информационния лист за безопасност. S24/25 Да се избягва контакт с очите и кожата.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09