saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Експресно лепило за дърво блистер

Експресно лепило за дърво блистер

Лепило за лепене ма винил и други краини изделия от дърво и неговите производни /шперплат и др./
  • на бърз резултат, само за 4 минути.
  • Чудесен краен резултат с изключително висока издръжливост.
  • Може да се използва за залепване на напречни съединения от фасети, монтаж и ремнт на мебели, ламинати, корк, за прилагане на панели от дърво.
  • Показва отлична адхезия и при лепене на текстил, хартия и кожа
  • Разфасовка:

    • 50гр
Влезте, за да коментирате
6,18 лв
Базова цена с данък 6,18 лв
Продажна цена 6,18 лв
Продажна цена без данък 5,15 лв
Сума на данък 1,03 лв
SKU 57.028.001
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Начин на употреба повърхностите трябва да са чисти и сухи. Лепилото се полага на една от частите, след което се съединяват. Притиска се за няколко минути. След около час изделието е готово за експлоатация.
Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R51/53 - Токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. S2 Да се пази от достъп на деца.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09