saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Секундно лепило 3+3

Секундно лепило 3+3

Чистителят за лепило е продукт, предназначен за бързо и безопасно премахване на лепила,цианакрилати, полиуретани,акрилни, винили и много други лепила на всички видове основи.
  • Супер лепилото е бързo и мощнo лепило.
  • Предназначено за лепене на керамика, порцелан, желязо, стомана, гума, дърво, корк, хартия, картон, кожи, и пластмаси.
  • Супер лепилото е лесно за използване, не прави линии или бучици, напълно прозрачно като по този начин дава възможност за ремонт на неща от ежедневната битова употреба като играчки, украшения, бижута, камери, очила, книги, обувки, мебели и много други.
  • Разфасовка:

    • 2x3гр
Влезте, за да коментирате
3,78 лв
Базова цена с данък 3,78 лв
Продажна цена 3,78 лв
Продажна цена без данък 3,15 лв
Сума на данък 0,63 лв
SKU 57.007.201
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата.S2 - Да се пази от достъп на деца. S23.3 - Да не се вдишват парите. S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата. Силно циан-акрилатно лепило!
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09