saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Универсално гъвкаво лепило гел блистер

Универсално гъвкаво лепило гел блистер

Универсалното гел-лепило е със специална гел формула: не капе,не оставя линии и лепи дори и върху вертикални повърхности.
  • Това е бързодействащо лепило, което осигурява незабавна сила на залепване.
  • Издържа на високи температури, перилни препарати и влага.
  • Идеален за залепване на гъвкавите материали помежду си или върху твърди опори: дърво, килими, стенни покрития, керамика, порцелан, метали, стъкло, PVC, гума, хартия, кожа, тъкани, филц, плат и други.
  • Разфасовка:

    • 25мл
Влезте, за да коментирате
5,82 лв
Базова цена с данък 5,82 лв
Продажна цена 5,82 лв
Продажна цена без данък 4,85 лв
Сума на данък 0,97 лв
SKU 57.020.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R11 Силно запалим. R36/38 Дразни очите и кожата. R48/20/21 Вреден: опасност от сериозно увреждане на здравето при продължителна експозиция чрез вдишване и при контакт с кожата. R63 Възможен риск от увреждане на плода при бременност.R66 Повтарящата се експозиция може да предизвика сухота или напукване на кожата. R67 Парите могат да предизвикат сънливост и световъртеж. R23/24/25 Токсичен при вдишване, при контакт с кожата и при поглъщане. R50/53 Силно токсичен за водни организми, може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда. R34 Предизвиква изгаряния. R40 Недостатъчни данни за канцерогенно действие. R43 Възможна е чувствителност при контакт с кожата. R62 Възможен риск за увреждане на възпроизводителната функция. R65 Вреден: може да причини увреждане на белите дробове при поглъщане. S2 Да се пази от достъп на деца.
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09