saratoga.bg

International High Technology

Начало Продукти Лепила Секундно лепило гел блистер

Секундно лепило гел блистер

Супер лепилото гел е бързо и мощно лепило, предназначено по-специално за лепене на вертикални или порести повърхности: керамика, порцелан, желязо, стомана, гума, дърво, корк, хартия, картон, кожи и други.

    Разфасовка:

    • 5гр
Влезте, за да коментирате
5,34 лв
Базова цена с данък 5,34 лв
Продажна цена 5,34 лв
Продажна цена без данък 4,45 лв
Сума на данък 0,89 лв
SKU 57.045.002
Официален вносител Стимул-Н ООД, 1592 София, ж.к. Дружба 1, ул.
Производител SARATOGA INT. SFORZA S.P.A., Италия

По-подробно

Етикетиране

Внимание:

h

F

запалимо
h

Xn

вредно
h

N

опасно за околната среда
R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата. R36/37/38 - Дразни очите, дихателните пътища и кожата.S2 - Да се пази от достъп на деца. S23.3 - Да не се вдишват парите. S26 - При контакт с очите, веднага да се изплакнат обилно с вода и да се потърси медицинска помощ. S24/25 – Да се избягва контакт с очите и кожата. Силно циан-акрилатно лепило!
При злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ и когато е възможно да се покаже етикета. Клиника по токсикология към МБАЛСМ „Н.И. Пирогов” тел.: 02/91-544-09